Home » Hướng dẫn đăng bài lên website

Hướng dẫn đăng bài lên website

Đăng bởi Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

Hướng dẫn viết bài và đăng bài viết với tính năng “Post bài” trên wordpress gồm phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Cách đăng một bài viết mới

BƯỚC 1: TRUY CẬP VÀO LINK WEBSITE:

Phiên bản tiếng anh: Chọn Dashboard -> Post -> Add New để tạo bài viết

Phiên bản tiếng việt: Bảng tin -> Bài viết-> Viết bài mới để tạo bài viết mới

Bước 2: Soạn thảo bài viết: 
Bạn có thể gõ tiêu đề bài viết nội dung bài viết theo ý bạn, với khung soạn thảo cùng các chức năng chính: 

Bước 3: Đưa bài viết vào chuyên mục – Thẻ phù hợp cột bên phải.

Phiên bản tiếng Anh: Categories – Tags

Phiên bản tiếng Việt: Chuyên Mục   – Thẻ 

Phần Chuyên mục và thẻ là có chức năng phân loại và lọc bài viết, nó sẽ rất tốt cho SEO và điều hướng người dùng.

Bước 4: Chọn ảnh tiêu biểu: cột bên phải

Đây là ảnh đại diện cho bài viết này, nó sẽ hiển thị ở trang chủ, trang chuyên mục và các trang được trả kết quả với ảnh đại điện và tiêu đề đi kèm.

Phiên bản tiếng Anh: bạn chọn Set featured Image –> Upload file –> Set featured Image để tải ảnh lên.

Phiên bản tiếng Việt: bạn chọn Chọn ảnh tiêu biểu –> Tải tệp tin lên –> Chọn ảnh tiêu biểu để tải ảnh lên.

Bước 5: Lưu bài viết hoặc gửi duyệt đăng

Khi viết bài bạn không xuất bản bài viết ngay để tránh xuất hiện những bài viết chưa hoàn thiện hoặc có nhưng hình ảnh không đẹp lên trang chủ website. Bạn vào chức năng xem trước( Preview)  để xem bài viết của mình khi đăng lên website sẽ nhìn như thế nào để chính sửa lại cho phù hợp.

Lưu ý: Để sửa bài viết, bạn có thể vào menu bài viết( Post) chọn bài viết và ấn vào nút Chỉnh sửa ( edit) để chỉnh sửa lại nội dung hoặc hình ảnh.

error: