Home » Những bài học kinh doanh đến từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Những bài học kinh doanh đến từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Đăng bởi Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

1/ Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà giết hại Đổng Trác, phụ thân của mình. Chỉ vì một người con gái mà quên cả ơn nghĩa, quên cả việc hệ trọng
–> Làm việc lớn không nên để những thứ nhỏ nhặt, linh tinh can thiệp vào công việc của mình. Phụ nữ cũng không ngoại lệ.

2/ Tào Tháo từ một quan triều đình nhỏ bé, ám sát Đổng Trác bất thành, phải trốn chui chốn nhủi, nhưng nhờ nắm bắt tốt thời cơ đã xây dựng một đế chế Tào Ngụy vô cùng huy hoàng
–> Cơ hội chỉ đến với những người nắm bắt lấy nó, phải biết nắm bắt và tận dụng nó. Bây giờ hoặc không bao giờ.
3/ Lưu bị một thân một mình xây dựng được nước Thục, tạo ra thế chân vạc do cũng nhờ nhân nghĩa, thu phục được người tài. 3 lần vào lều tranh thuyết phục Gia Cát Lượng, quì gối van xin cuối cùng có được một vị quân sư đại tài. Ngoài ra còn chịu biết bao nhiêu khổ cực, nhục nhã mới thành
–> Trên đường thành công không có dấu chân của sự lười biếng, nỗ lực, kiên trì bám đuổi đến cùng sẽ giúp chúng ta đi đến bến bờ Thành Công.
4/ Tôn Quyền không có tài như Tào Tháo, không nhân nghĩa bằng Lưu Bị nhưng lại là một nhân vật có con mắt nhìn người tinh tường, tận dụng tốt tướng của mình là Chu Du, Lục Tốn…đánh đuổi được quân Tào tại trận Xích Bích, đuổi quân Thục tại Di Lăng. Viết nên trang sử hào hùng
–> Một người lãnh đạo phải biết nhìn người, sử dụng người cho đúng. Một khi dùng nhân tài hợp lí, thành công sẽ đến nhanh chóng.
5/ Các vị tướng trong Tam quốc như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Tắc, Ngụy Diên…tuy anh dũng, lập được đại công nhưng do kiêu ngạo, khinh địch, chủ quan đều bị chết thảm
—> Trong kinh doanh không có chỗ cho sự chủ quan, tự mãn, nếu đã được thành quả chút ít, phải tiếp tục tiến lên đạt được những cái lớn hơn. Đừng ngồi đó mà tận hưởng chiến thắng mà hãy chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
6/ Lưu Bị vì quá nhân nghĩa, đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, không muốn chiếm lấy Tây Xuyên, phải dồn một vị quân sư tài năng Bàng Thống vào chỗ chết
–> Cái gì quá cũng không tốt, tầm nhìn không thể, nhưng mục tiêu có thể thay đổi. Phải biết thay đổi linh hoạt, thích ứng với môi trường bên ngoài. Miễn là không trái với đạo lý, cứ làm như mình nghĩ.
7/ Trương Phi hét một tiếng, tướng quân của Tào sợ đến ói máu mà chết. Gia Cát Lượng chỉ nói vài câu mà Vương Lãng cũng tức đến bệnh mà qua đời
–> Muốn thành công, phải nói được. Một người dù có tốt đến đâu không nói được cũng khó trở thành lãnh đạo tốt. Vì thế, kĩ năng giao tiếp và đàm phán rất quan trọng khi làm kinh doanh.
8/ Trước đại chiến Xích Bích, chỉ vì một bức thư giả mạo của Gia Cát Lượng mà Tào Tháo đã giết chết hai viên tướng trung thành, dũng mãnh và giỏi thủy quân nhất của mình. Rốt cuộc, vì không giỏi đánh trận dưới nước nên đã đại bại, xém chết
–> Phải tỉnh táo, sáng suốt trong những thời khắc khó khăn nhất, không nên vì những lời đàm tiếu, xì xàm của dư luận mà chùn bước. Đừng để khôn ba năm, dại một giờ.
9/ 18 lộ chư hầu phạt Đổng Trác, vì muốn tự xưng đế nên đại nghiệp không thành, anh nào cũng chết thảm
–> Khởi nghiệp hay làm kinh doanh cũng vậy, phải biết đoàn kết lại với nhau, cùng nhau chia sẻ, đồng cam cộng khổ, giúp nhau phát triển, vinh quang chói lọi cũng sẽ đến. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công.
10/ Khổng Minh tài trí hơn người, gặp được chủ công tốt nhưng không có thời, Bắc Phạt 10 năm, khó khăn lắm mới dồn Tư Mã Ý vào trong trận lửa, ai ngờ đâu trời lại mưa, cứu Tư Mã Ý một bàn thua trông thấy, Gia Cát Lượng cũng do vậy mà chết, tâm nguyện chưa thành
–> Phong thủy, tín ngưỡng cũng rất cần trong kinh doanh, nghiên cứu phong thủy, thờ cúng đúng đạo, trời sẽ phù hộ. Gặp thời sẽ phất lên như diều gặp gió, thành công hay không là do trời quyết định. Hãy chọn một tôn giáo mà theo, tin vào tôn giáo cũng chính là tin vào chính mình. Tin vào ông trời, tin mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được.

Nguồn: KayT

Bài viết khác có thể bạn muốn xem

error: